Proces rekrutacji

Zależnie od stanowiska procedury rekrutacji mogą się nieznacznie różnić, generalnie jednak proces weryfikacji kompetencji i umiejętności kandydatów wygląda następująco:     

 1. Etap postępowania rekrutacyjnego – wstępna analiza i selekcja
  Pracownicy odpowiedzialni za rekrutację dokonują wstępnej analizy i selekcji dokumentów, na podstawie której zapraszają kandydatów do kolejnego etapu postępowania.

 2. Etap postępowania rekrutacyjnego – weryfikacja kompetencji (opcjonalnie)
  W zależności od specyfiki stanowiska, osoby zajmujące się rekrutacją określają metody selekcji kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania. W celu weryfikacji wiedzy lub umiejętności kandydatów może zostać przeprowadzony test wiedzy, sprawdzian umiejętności, test językowy lub analiza profilu osobowego.

 3. Etap postępowania rekrutacyjnego – rozmowa
  Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy pomyślnie przeszli drugi etap postępowania. Jeśli drugi etap rekrutacji nie jest konieczny, na rozmowę zapraszani są kandydaci, którzy pomyślnie przeszli wstępną selekcję.

 4. Etap postępowania rekrutacyjnego – podjęcie decyzji
  Porównanie wyników uzyskanych przez kandydatów w trakcie postępowania, ponowna analiza złożonych dokumentów i wybór kandydata do zatrudnienia.

 5. Etap postępowania rekrutacyjnego – zakończenie rekrutacji
  O wyniku rekrutacji osoby, z którymi przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną powiadamiane są telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

GRUPA AZOTY

Grupa Azoty to firma znajdująca się w czołówce światowej branży chemicznej. Zatrudniamy prawie 14 tysięcy osób, łącząc ludzi wielu różnorodnych profesji w wielką zawodową społeczność.

KARIERA

Szukamy ludzi z pasją, gotowych do tego, by się zaangażować i realizować ambitne cele i wbrew pozorom nie są to wyłącznie chemicy.

REKRUTACJA

Grupę Azoty tworzy zespół zgranych ludzi, specjalistów w swoich dziedzinach, zaangażowanych w pracę. Precyzyjny dobór pracowników jest dla nas bardzo istotną kwestią.

EDUKACJA

Łączymy przemysł z nauką. Grupa Azoty jako największy w Polsce producent chemikaliów opiera się na łączeniu nauki i przemysłu.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.