Wydarzenia

18|11|2015

Troska o rynek pracy

18 listopada 2015 r. z inicjatywy Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej odbyło się w Puławach spotkanie w ramach grupy roboczej ds. Produkcji Przemysłu „Czy polscy producenci będą mieć odpowiednio wykwalifikowanych pracowników w przyszłości?”. Gospodarzami wydarzenia były Grupa Azoty PUŁAWY oraz Puławski Park Naukowo-Technologiczny. Było ono pomyślane jako platforma dyskusji pomiędzy producentami i przedstawicielami sektora publicznego na temat wyzwań stojących przed szkoleniem zawodowym w Polsce.
Zmiany demograficzne wraz z szybkim wzrostem innowacyjności oznaczają dla producentów trudności ze znalezieniem pracowników. Już teraz 32-40% firm w Polsce ma problem z naborem wykwalifikowanych kadr różnego szczebla. W krajach UE procent ten waha się w granicach 20-25% Mówiła o tym w swoim wystąpieniu „Polski rynek pracy dla pracowników z sektora produkcyjnego – popyt i podaż”  Ewa Tomczak, Senior Consultant i Managing Partner z Diversa Talentor. Podkreśliła ona, że mimo istniejącego wciąż bezrobocia (choć jego poziom sukcesywnie spada i wynosi już poniżej 10%), firmom brakuje ludzi do pracy. Prognozuje się, że w 2025 r. na rynku pracy w Polsce będzie brakowało 2,4 mln pracowników. To efekt umiędzynarodowienia rynku pracy, ale też innych czynników – między innymi zmian pokoleniowych.

Co zatem należy uczynić, aby zapewnić odpowiednią jakość szkolenia zawodowego, tak żeby firmy mogły znaleźć w najbliższym pięcioleciu a nawet dekadzie kompetentnych pracowników? Swoje praktyki i przemyślenia na ten temat w imieniu Grupy Azoty PUŁAWY przedstawił zebranym Zenon Pokojski – Wiceprezes Zarządu.

Podkreślił on, że Grupa Azoty PUŁAWY chce być cenionym pracodawcą, który postrzega politykę personalną jako metodę budowania kapitału intelektualnego firmy. Stąd też nasze inicjatywy na rzecz współpracy z Zespołem Szkół Technicznych i UMCS. Wpływamy na program kształcenia naszych przyszłych kadr. Wspieramy własnymi ekspertami Technikum i Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach. Przekazywanie wiedzy przez praktyków, wykorzystanie potencjału puławskich instytutów i sięganie po wykładowców z Politechniki Warszawskiej procentuje. W naszej bazie jest złożonych około 1750 CV osób chętnych do pracy. Korzystne jest zatrudnianie osób, które odbyły wcześniej u nas staże i praktyki.   

Podczas spotkania odbył się panel poświęcony najlepszym praktykom w tworzeniu połączeń pomiędzy biznesem, edukacją i rynkiem pracy na przykładzie Grupy Azoty PUŁAWY. W dyskusji oprócz Prezesa Pokojskiego wzięli udział Krzysztof Gumieniak - Dyrektor Puławskiego Urzędu Pracy, Henryk Głos - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Curie Skłodowskiej i Teresa Modzelewska - Główny Specjalista Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 

Uczestnicy debaty podkreślali pozytywne zmiany jakie następują ostatnio w kształceniu zawodowym. Zwracali uwagę na potrzeby kształcenia „miękkich” kompetencji – i to od jak najwcześniejszego poziomu edukacji. Zauważali pozytywne efekty współpracy różnych podmiotów w zakresie promocji przedsiębiorczości, pozaszkolnej edukacji młodzieży - choćby w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Dyrektor PUP w Puławach poinformował, że w ciągu ostatnich 5 lat na 6-miesięczny staż w naszej firmie skierował około 250 osób.  

GRUPA AZOTY

Grupa Azoty to firma znajdująca się w czołówce światowej branży chemicznej. Zatrudniamy prawie 14 tysięcy osób, łącząc ludzi wielu różnorodnych profesji w wielką zawodową społeczność.

KARIERA

Szukamy ludzi z pasją, gotowych do tego, by się zaangażować i realizować ambitne cele i wbrew pozorom nie są to wyłącznie chemicy.

REKRUTACJA

Grupę Azoty tworzy zespół zgranych ludzi, specjalistów w swoich dziedzinach, zaangażowanych w pracę. Precyzyjny dobór pracowników jest dla nas bardzo istotną kwestią.

EDUKACJA

Łączymy przemysł z nauką. Grupa Azoty jako największy w Polsce producent chemikaliów opiera się na łączeniu nauki i przemysłu.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.