Współpraca ze szkołami

Współpracujemy ze szkołami, które znajdują się w naszym otoczeniu społecznym. Nasi pracownicy gościnnie prowadzą w nich lekcje i zajęcia na tematy związane z chemią i działalnością Grupy Azoty, a najzdolniejsi uczniowie mogą ubiegać się o stypendia lub staże uczniowskie.

Włączamy się również w organizację konkursów chemicznych, które obejmujemy patronatem, doposażamy szkolne pracownie, fundujemy nagrody rzeczowe. W ramach współpracy z niektórymi szkołami Grupa Azoty zobowiązała się do zatrudnienia określonej liczby uczniów, np. każdego roku do dziesięciu absolwentów Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie. Z kolei w ramach umowy z Zespołem Szkół Technicznych w Puławach organizujemy praktyki dla uczniów. W ostatnich dwóch latach zatrudnienie w Grupie Azoty znalazło 61 absolwentów tej szkoły.

Szkoły, z którymi współpracujemy:
  • Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie  
  • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Tarnowie (Mościce)
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie (Mościce)
  • Zespół Szkół Technicznych w Puławach
  • Zespół Szkół w Sławięcicach
  • Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie
  • TEB Edukacja Szczecin,
  • Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
  • Studium policealne DELTA
  • Liceum Ogólnokształcące w Policach

Przykładem takiej współpracy jest Zespół Szkół Technicznych w Puławach, który powstał w 1964 r., jako szkoła przyzakładowa przy budowanym wówczas kombinacie nawozów sztucznych. Współpracowaliśmy więc z nim od zawsze. Zacieśnienie współpracy nastąpiło wraz z zawarciem umowy patronackiej w  2011 r. Zobowiązaliśmy się wtedy do przyjmowania uczniów na praktyki (około 60 rocznie) i zatrudniania absolwentów (przez 5 lat zatrudniliśmy ich już ponad 100, w tym 35 w tym roku). Wspieramy szkołę finansowo i objęliśmy patronat nad kierunkiem „technik technologii chemicznych”. 

Z kolei Grupa Azoty KĘDZIERZYN od września 2013 roku jest patronem klasy chemicznej w Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu. Oprócz programu stypendialnego patronat obejmuje zajęcia z wykwalifikowaną kadrą spółki, praktyczne lekcje otwarte na terenie spółki, udział w organizowanych przez nią seminariach i konferencjach tematycznych, nadzór merytoryczny i udział sponsorski w konkursach wiedzy chemicznej dla uczniów powiatu kędzierzyńsko–kozielskiego oraz coroczny zakup nowego sprzętu do laboratorium szkolnego. W 2014 roku spółka podpisała z Zespołem Szkół nr 3 umowę o współpracy dotyczącą realizacji przedmiotu szkolonego Pracownia Technologiczna. Spółka corocznie gości uczniów klasy chemicznej. Raz w tygodniu w wyznaczonych miejscach na terenie jej zakładów odbywają się zajęcia służące realizacji programu szkolnego. 

GRUPA AZOTY

Grupa Azoty to firma znajdująca się w czołówce światowej branży chemicznej. Zatrudniamy prawie 14 tysięcy osób, łącząc ludzi wielu różnorodnych profesji w wielką zawodową społeczność.

KARIERA

Szukamy ludzi z pasją, gotowych do tego, by się zaangażować i realizować ambitne cele i wbrew pozorom nie są to wyłącznie chemicy.

REKRUTACJA

Grupę Azoty tworzy zespół zgranych ludzi, specjalistów w swoich dziedzinach, zaangażowanych w pracę. Precyzyjny dobór pracowników jest dla nas bardzo istotną kwestią.

EDUKACJA

Łączymy przemysł z nauką. Grupa Azoty jako największy w Polsce producent chemikaliów opiera się na łączeniu nauki i przemysłu.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.